Комбікорм AQUAFEED для вирощування риби

Високоякісний спеціалізований комбікорм Аквафід для вирощування риби в умовах ставових господарств та аквакультурі

 

Для замовлень телефонуйте за номером: +38 (097) 725-76-79

 

Збільшення виробництва риби можливе через вирощування її шляхом інтенсифікації виробництва, а також впровадження індустріальних методів. Інтенсифікація рибництва – неминучий процес, який диктується зростаючими потребами населення в живій і охолодженій рибі та зменшенням вилову океанічної і морської риби. Важливим моментом в цьому процесі є пошук основних шляхів та вирішення поставлених завдань. Хоча основою повинна служити, екологічна концепція інтенсифікації рибництва.

Одним з основних принципів екологічної концепції інтенсифікації рибництва та вирішальним кроком різкого підвищення біологічної продуктивності ставів, стала годівля риби штучними кормами. Застосування в практиці рибництва штучних кормів дозволило на порядок підвищити щільність посадки риби проти нормативної. При інтенсивних технологіях вирощування, рибництво повинно базуватись виключно майже на штучних кормах, в іншому випадку виникає небезпека порушення обміну речовин і поява аліментарних захворювань, що тісно пов’язано зі збалансованістю кормів, раціонами щодо годівлі. Тому при виготовленні штучних кормів для риби обов’язково приходиться вирішувати два взаємно суперечливих завдання – корми повинні бути максимально повноцінними і мати мінімальну ціну.

Ще в 1927 році при зародженні інтенсивного рибництва Девіс (Davis, 1927) відзначив, що крім водопостачання ні один фактор не є настільки важливим в досягненні успіху при вирощуванні риби як корми. По мірі інтенсифікації рибництва , особливо з його переходом до садкового та басейнового методів вирощування, є загроза виникнення аліментарних захворювань основною причиною в чому відводиться неповноцінності кормів, або їх недоброякісності.

Риба, яка вирощується в штучних умовах дуже чутлива до кількості і якості згодованих їй кормів. Надлишок жирів в дієті лососевих (форель), викликає ожиріння печінки і її жирове (ліпоїдне) переродження.

По мірі інтенсифікації рибництва і особливо при значних щільностях вирощування, основне місце відводиться неповноцінності кормів, або їх недоброякісності. Таким чином незбалансовані корми, дуже часто на початкових етапах годівлі спричиняють загальні симптоми, а надалі патологічні процеси які супроводжуються зниженням апетиту і темпу росту риби, значною смертністю, порушенням пігментації, нервовими розладами, геморагіями, язвами зовнішніх покривів, ожирінням печінки (гепатопанкреасу), підвищеною сприйнятливістю до інфекційних та інвазійних захворювань.

Рибний корм “Aquafeed” (Аквафід) – це високоякісний спеціалізований корм для риби, виготовляється в Німеччині на підприємстві яке в 2016 році відзначило свій сорокалітній ювілей від часу виготовлення комбікормів для риб. Завод на ринку працює з високими показниками, постійно оновлює свої виробничі лінії, відповідає сучасним стандартам, щодо науково-технічного прогресу.

Основою для розвитку програми рибних кормів Аквафід є узагальнені результати наукових досліджень, які перевірені та впроваджені в практичне рибництво та аквакультуру і показали високі економічні показники при їх застосуванні. Цьому сприяла тісна сумісна робота з інститутами Німеччини та їнших зарубіжних країн, що і на сьогодні є основою для подальшого розвитку і покращення спеціалізованого корму Аквафід.

Базою для розширення програми спеціалізованого комбікорму, стало відкриття нового підприємства Спеціальфуттерміттельверк Беесков ГмбХ. Сьогодні спеціалізований комбікорм Аквафід, застосовується багатьма рибними аквагосподарствами Німеччини та деякими виробниками риби за кордоном. Сировина для виробництва кормів високої якості, в багатьох випадках давальницька, при цьому підприємство здатне виробляти невеликі партії комбікормів за спеціальною рецептурою та складниками відповідно до вимог замовників.

ЕКОЛОГІЯ – ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ – ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Комбікорми які виробляє підприємство в першу чергу враховує екологію, стан здоров’я, фізіологічний стан, властивість риби переносити навантаження, якість харчової риби, а також рентабельність виробництва риби. Найсучасніші виробничі, високопродуктивні лінії дозволяють одержувати високоякісні комбікорми з низьким кормовим коефіцієнтом. Дані корми зорієнтовані на їх якість, екологічність при застосуванні і охорону навколишнього середовища, враховано також і фізіологічний стан риби та якість рибної продукції після задавання комбікормів.

Після реконструкції підприємства в лютому 2010 року та заміни екструдера стало можливим виробництво комбікормів для креветок теплокровних тварин в найбільш допустимих рецептурах і максимальною поживністю. Реконструкція у 2015 році, сприяла виробництву комбікормів високої якості та поживності.

Дані комбікорми Спеціальфуттерміттельверк Беесков ГмбХ використовуються в ставовому рибництві та аквакультурі для годівлі форелі, осетра, коропа. Окрема рецептура комбікормів придатна також для годівлі і інших видів риб, таких як лосось, сом, вугор та інших.

Типи комбікормів, їх використання для певних видів риб представлені в таблиці.

Тип комбікорму В и д   р и б и
Форель Лосось Сом Вугор Осетр Короп
Cтартовий комбікорм для мальків і молоді риб
FB 55/15 EX х х х х
FB 52/20 EX х х х х
BM5 55/13 EX х
KB 53/17 EX х
Комбікорм для цьоголіток
FM 49/22 EX x x x x x
FM 50/16 EX x x x x

 

FSM 49/15 EX x
FSM 48/20 EX x
Продукційний комбікорм для риб
FM 44/26 EX x x x x
FM 44/24 EX x x x
FM 44/20 EX x
FM 44/18 EX x x
FSM 48/20 EX x
FSM 47/15 EX x
FSM 45/15 EX x x
FM 42/12 EX x
KA 40/24 EX x
KA 38/12 EX x
KA 30/15 EX x
KM 28/08 EX x
KM 28/08 x
FL50/12 AX** x x
LF 44/26 EX x
LF 44/24 EX x
LF 44/18 EX x

 

Рибний корм «АКВАФІД»

Збалансований за вмістом поживних речовин, їх засвоюваності, енергетичної цінності та її розподілу в організмі риб. Вміст поживних речовин і їх засвоюваність з точки зору фізіології живлення в комбікормі залежить від вмісту протеїну, жиру і вуглеводів (БАР), засвоюваність якого встановлено в виробничих умовах.

Сира клітковина (складова частина вуглеводів), яка погано засвоюється, вказується окремо. Також як і зола, яка є неорганічною поживною речовиною значно знижує енергетичну цінність комбікорму. Тому у кормі повинно міститись як можна менше клітковини і золи. Важливим показником ще є наявність фосфору в комбікормах із-за його негативної дії на оточуюче середовище.

Вміст енергії у комбікормі вказується як загальна енергія, засвоювана і обмінна енергія на 1 кг комбікорму, яка розраховується при допомозі факторів які визначались безпосередньо шляхом згорання з виділенням енергії.

Фактори (по Шиману, 1981 рік)

 

Протеїн (RP) 0,239 МДж/%
Жир (RF) 0,398 МДж/%
Вуглеводи (БАР) (NfE) 0,175 МДж/%
Клітковина (RFA) 0,201 МДж/%

 

Розподіл енергії – це показник оцінки виділеного азоту, що і служить показником екологічної оцінки комбікорму. Він вказує на процентне співвідношення обмінної енергії протеїну, жиру і вуглеводів.

Фактор попадання поживних речовин в організм риби.

В процесі вирощування риби в водоймах і особливо в умовах інтенсифікації, важливим фактором є вимоги до навколишнього середовища, особливе значення має фактор попадання поживних речовин через комбікорми в водойми. Кількість залежить від кормового коефіцієнту (кг корму на 1 кг приросту), від вмісту в кормі фосфору, азоту, а також від їх вмісту і у самій рибі. Вміст азоту розраховується при допомозі множення кількості вмісту сирого протеїну на 0,16. Розрахунки проведені на основі заявленої величини і при умові вмісту в рибі азоту в кількості 3,0%, фосфору у кількості 0,5%.

Таблиці щодо специфікації комбікормів та процентної годівлі за видами риб які подаються у таблицях є орієнтовними. Перед початком годівлі бажано провести пробні годівлі вирощуваної риби для адаптації до власних виробничих особливостей вирощування риби з врахуванням абіотичних та біотичних факторів господарства в певний період вирощування риби.

Згідно специфікації підприємство Спеціальфуттерміттельверк Беесков ГмбХ на сьогодні виробляє значний спектр комбікормів для лососевих, осетрових і коропових риб при вирощуванні їх в умовах ставових господарств та аквакультурі.

Для вирощування мальків і молоді форелі, лососів, сомів і вугрів підприємство виготовляє стартові комбікорми таких типів: FB 55/15 EX i FB 52/20 EX, а інша стартова група комбікормів ВМS 55/13 ЕХ для для мальків і молоді осетрових та КВ 53/17 ЕХ для мальків і молоді коропових.

Підприємство також виробляє комбікорми для цьоголіток риб. Комбікорми FM 49/22 EX i FM 50/16 EX призначені для вирощування цьоголіток форелі, лососевих, сомів, угрів і осетрових. Комбікорм FSM 49/15 EX i FSM 48/20 EX призначені для вирощування цьоголіток осетрових.

Досить велику, різноманітну гаму за поживністю і різновидністю об’єктів вирощування, підприємство виробляє продукційні комбікорми. Такі корми як FM 44/26 EX, FM 44/24 EX призначені для вирощування форелі, лососів, сомів, вугрів, комбікорм FM 44/20 EX для вирощування тільки форелі, комбікорм FM 44/18 EX для форелі і сомів, FSM 48/20 EX, FSM 47/15 EX, FSM 45/15 EX для вирощування осетрових, FM 43/23 EX, FM 42/20 EX, FM 42/12 EX для форелі, а KA 40/24 EX, KA 38/12 EX, KA 36/22 EX, KA 30/15 EX,

KM 28/08 EX i KM 28/08, KS 26/06 EX для коропових риб.

Крім того підприємство також виробляє спеціальні комбікорми для нерестових риб (плідників) та для інших видів коропових риб.

З цієї групи комбікорми FSL 50/12 EX, FSL 47/15 EX i FL 50/12 AX призначені для годівлі плідників форелі і лососів в переднерестовий період, а комбікорми LF 44/26 EX, LF 44/24 EX, LF 44/18 EX для годівлі старших вікових груп форелі та інших лососевих риб.

Характеристика стартового корму для мальків та молоді форелі, лососів, сомів і вугрів.

Стартовий корм для мальків форелі, лососів, сомів і вугрів FB 55/15 EX.

 

Обмінна енергія МДж 17,8 Склад речовин

%

Перетравність (%) Розподіл енергії (%)
ккал 4254
Загальна енергія МДж 21,3 МДж 19,70
ккал 5098 ккал 4208
Протеїн мін. 55,0 94 63
Жир мін. 15,0 92 28
Безазотисті екст. реч. БЕР приблизно 12,0 88 9
Зола макс. 7,5
Клітковина макс. 1,0
Фосфор приблизно 1,5
Кальцій в межах 2,0
Натрій в межах 0,65

 

До складу комбікормів входить низькотемпературне рибне борошно, гідротермічно оброблена пшениця, риб’ячий жир, білок гороховий, порошок гемоглобіну, дріжджі, премікс з вітамінів, мінералів, мікроелементів, ліцетин. Даний комбікорм виготовляється двошнековим екструдуванням з оптимальним для вирощування риби співвідношенням енергії і протеїну в 401 кДж перетравної енергії /% сирого протеїну. Висока доля низькотемпературної рибної муки в якості джерела сирого протеїну гарантує максимальну біологічну цінність білку і найкращу послідовність амінокислот. Кількість високозасвоюваного крохмалу, який створює затримку при обміні речовин, зведено до мінімуму. Корм відповідає оптимальному зануренню і стабільності в воді протягом 24 годин.

Комбікорм забезпечує організм необхідною кількістю поживних речовин, окремих вітамінів та мінеральних речовин, що сприяє нормальній життєдіяльності ставових та вирощуваних в аквакультурі риб, збереженню молоді, збільшенню продуктивності і природного забарвлення риб.

Таблиця рекомендованих норм годівлі

/% корму (кг корму на 100 кг риби в добу)

Вага риби Розмір гранул Температура води (0С)
(грам) (мм) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
до 0,3 0,3 – 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 2,8 3,1 3,3 3,5 3,3 2,5
0,3 – 1,5 0,6 – 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,8 2,0 2,5 2,9 2,6 1,9
1,5 – 3,0 0,9 – 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,5 1,7 2,0 2,3 2,1 1,7
3,0 – 6,0 1,4 – 1,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 1,8 1,4

 

Характеристика продукційного корму для молоді, цьогорічок та товарної форелі, лососів, сомів і вугрів, FM 44/26 EX.

 

Обмінна енергія МДж 18,9 Склад речовин

%

Перетравність (%) Розподіл енергії (%)
ккал 4522
Загальна енергія МДж 23,8 МДж 21
ккал 5698 ккал 4982
Білок мін. 44,0 94 48
Жир мін. 26,0 92 46
Безазотисті екст. реч. БЕР приблизно 8,5 88 6
Зола макс. 6,0
Клітковина макс. 1,5
Фосфор приблизно 1,0
Кальцій в межах 1,0
Натрій в межах 0,29

 

До складу комбікормів входить низькотемпературне рибне борошно, риб’ячий жир, гідротермічно оброблена пшениця, тритікали, ріпаковий шрот, екстракт високопротеїнової сої, м’ясокісткове борошно з птиці, порошок гемоглобіну, борошно з пір’я птиці, премікс з вітамінів (А, Д, Е), мікроелементів (залізо, мідь, сульфат/пента-гідрат, цинк, марганець, кобальт, йод, ліцетин, селен та ін. Антиоксидант: бутилгідроситолуол.

Даний комбікорм є вдосконаленим щодо поживності та спектру згодовування об’єктів вирощування. Виготовляється двошнековим екструдуванням з оптимальним для вирощування риби співвідношенням енергії і протеїну. Даний комбікорм застосовується в якості продукційного корму і гарантує високий добовий приріст. Будучи високоенергетичним кормом його застосування не приводить до ожиріння риби. При інтенсивній годівлі даними комбікормами реалізується хороше співвідношення ціни та продуктивності вирощуваної риби. Ризик забрудненості водойм та риби дуже низький, завдяки незначному вмісту фосфору та хорошій засвоюваності корму (середній кормовий коефіцієнт 0,8 кг корму/кг приросту рибної продукції). Корм відповідно до плавучості і стабільності у воді відповідає найкращим показникам.

Таблиця рекомендованих норм годівлі

/% корму (кг корму на 100 кг риби в добу)

Вага риби Розмір гранул Температура води (0С)
(грам) (мм) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
10 – 30 2,0 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 1,2 0,9
25 – 100 3,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,1 0,8
80 – 100 4,0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 0,9 0,7
150 – 500 5,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,2 0,8 0,7
500 – 1500 8,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,2 0,8 0,7

 

Для замовлень телефонуйте за номером: +38 (097) 725-76-79

 

Автор статті: Офіційний дистриб’ютор кормів AQUAFEED в Україні

Посилання на оригінальне зображення: https://zulinkxagrovet.blogspot.com/2020/02/how-to-know-when-to-stop-feeding-your.html

Related Post

thumbnail
hover

Безпрецедентний успіх безкоштовних онлайн-курсів аквакультури під...

  Дослідники, під час самоізоляції, діляться знаннями через свої веб-камер...

thumbnail
hover

Потрібен працівник на рибоводне господарство у...

Потрібні працівники на рибоводне господарство по розведенню риби в місті Оп...

thumbnail
hover

Аквакультурний Демонстраційний Центр (Вступна презентація)

Директор Центрального Інституту Рибництва Турції розповідає про Аквакульт...

Залиште нам коментар

logged inВи повинні бути авторизовані, щоб залишати коментарі.

Don`t copy text!